Huisregels

CIMG0281

Wat moet u meenemen naar de opvang?

 • Luiers. (indien van toepassing)
 • Genoeg reservekleding.
 • Babyvoeding voorzien van naam. (indien van toepassing)
 • Fles / tuitbeker voorzien van naam. (indien van toepassing)
 • Eventueel fruit en/of groentenhapje.
 • Speen/knuffel.

 Halen en brengen.

 • Graag uw kind op de afgesproken tijd brengen en ophalen.
 • Mocht het zo zijn dat u het door omstandigheden ( file, etc.) niet redt om op tijd te zijn, laat het dan even weten.
 • Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald moet u dat voor die tijd laten weten. Als het niet van te voren doorgegeven is, wordt er altijd eerst contact met u opgenomen, voordat uw kind meegegeven wordt.

 Vakanties, vrije dagen en/of wijzigingen in de opvangdagen/tijden.

 • Bij vakanties of vrije dagen van de vraagouder(s) worden de afgesproken uren niet doorberekend mits op tijd doorgegeven ( 1 maand van tevoren)
 • Bij vakanties / vrije dagen van de gastouder worden de uren niet doorberekend

 Hygiëne en veiligheid.

 • Het gehele huis is gecontroleerd en goedgekeurd door de GGD door middel van een risico-inventarisatie. Deze is te allen tijde beschikbaar, om in te zien.
 • Vanwege rondkruipende baby’s is het hygiënischer dat er in huis niet op schoenen wordt gelopen. Uw kind kan bij aankomst de schoenen uittrekken. U kunt uw kind eventueel slofjes meegeven. Ouders hoeven bij het halen/brengen niet hun schoenen uit te trekken. Tenzij ze erg vies of nat zijn.
 • Ieder kind slaapt in een schoon bed met eigen beddengoed. U hoeft geen beddengoed mee te geven tenzij uw kind in een slaapzak slaapt. Indien u een slaapzak meegeeft kan hij hier blijven liggen. U krijgt hem dan wekelijks mee naar huis om uit te wassen.

Contact met ouders/verzorgers.

Dagelijks vind er tijdens het halen en brengen van uw kind mondeling een overdracht van informatie plaats. Ook wordt er gewerkt via een overdrachtsschriftje. Dit alles om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook tijdens de opvang kan er altijd contact gezocht worden om te informeren hoe het met uw kindje gaat.

 Flexibele opvang.

 • Graag bijtijds de opvang dagen/tijden doorgeven. Het liefst minimaal 1 maand van te voren.
 • Bij flexibele opvang wordt een minimale afname van 25 uur per kind/per maand in rekening gebracht.

 Ziekte.

 •  Indien ik ziek ben en er geen opvang geboden kan worden, zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Als ik ziek ben, word er voor 08.00 uur contact met u opgenomen. (Uiteraard word er eerder gebeld als uw kind eerder zou komen)
 • Houdt er rekening mee dat een ziek kind niet naar de opvang gebracht kan worden. Aangezien het lastig is om te bepalen wanneer een kind te ziek is om te komen, houd ik de omschrijving  van de GGD aan. “Een kind moet kunnen deelnemen aan het normale dagelijkse programma”. Uiteraard gaat alles in overleg.
 • Als uw kind door ziekte niet komt, graag z.s.m. doorgeven.
 • Bij ziekte van uw kind worden de kosten wel doorberekend (maximaal 2 weken)
 • Als uw kind ziek word tijdens de opvang dan word er contact met u opgenomen. In overleg wordt dan besloten of het kind al dan niet moet worden opgehaald.
 • Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben of waarvan de incubatietijd nog niet is verstreken mogen gastouderopvang Bink en Meis niet bezoeken. Bij een besmettelijke ziekte verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken zodat andere ouders op de hoogte gebracht kunnen worden.
 • Indien ik uw kind medicijnen moet geven dient u daarvoor een formulier “verklaring gebruik medicijnen” te ondertekenen.

Betalingsverplichting.

 • Op de 27e van elke maand zal ik de door u afgenomen uren van die maand, doorgeven middels het registratiesysteem bij het gastouderbureau, waar u bent aangesloten. U heeft dan 10 dagen de tijd om de uren goed te keuren cq te betalen. U dient voor de 7e van de daaropvolgende maand te hebben betaald.
 • Eventueel te veel/te weinig berekende uren worden in de daaropvolgende maand verrekend.
 • Bij niet tijdige betaling ontvangt u een herinnering. U dient dan alsnog binnen 7 dagen te betalen. Als u ook binnen die termijn niet heeft betaald worden er extra kosten dwz. rente en incassokosten in rekening gebracht.

Indien u meermaals uw betalingsverplichting niet op tijd nakomt, zal de opvang per direct gestopt worden, de overeenkomst tussen ouder en gastouder wordt dan per direct ontbonden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s